Metsästä -projekti


Rautalammin museo

Syksyllä 2014 käynnistyy pohjoismainen yhteistyöprojekti Metsästä. Projektia tukee Pohjoismainen Kulttuurisäätiö.

Projektin kohderyhmänä ovat niillä alueilla asuvat nuoret, joilla on vahva side metsäsuomalaisuuteen ja siihen liittyvään kulttuuriperintöön.

Projektin tarkoituksena on antaa nuorten kertoa itsestään ja identiteetistään asuinpaikkakunnan ja sen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Nuorten on tärkeää saada kertoa mielipiteensä omin sanoin, ilman virallisten tahojen vaikutusta.

Projektin käytännöntoteutus käynnistyy keväällä 2015. Maalis-huhtikuun aikana oppilaat tekevät aiheesta lyhytfilmejä.

Nuorten tuottamasta materiaalista tehdään näyttely kullekin projektiin osallistuvalle paikkakunnalle. Materiaali on saatavilla myös niitä varten, jotka työskentelevät siirtolaisuuden, integraation ja kulttuuriperinnön parissa.

Projektiin osallistuvat:
Värmlands Museum/ Torsby Finnskogscentrum (SV)
Karlstad Universitet (SV)
Svenska Migrationscentret (SV)
Glomdalsmuseet (NO)
Rautalammin museo (FI)
Rautalampi kommun (FI)
Rautalampi Gymnasieskola (FI)
Migrationsinstitutet Åbo (FI)
Frykenskolan Torsby (SV)
Stjerneskolan Torsby (SV)